เปิดตัว Closed Beta สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับ activation code

   +66 66 110 1109   support@1109x.com

Homeคำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

เกี่ยวกับ 1109x

1109 พรอส์เปอร์ คือใคร
เดิมชื่อบริษัท เอคอนเนคท์ จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดยนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้า (ซื้อขาย) สินทรัพย์ดิจิทัลแบบไม่เก็บรักษาทรัพย์สิน บริษัทมุ่งเน้นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้บริการเมื่อสมัครการใช้บริการแล้ว และผ่านการยืนยันตัวตน และบริษัทได้อนุมัติการสมัคร ผู้ใช้บริการสามารถซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ โดยไม่ต้องนำมาฝากก่อน
Is Funds safe to use?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Why choose Funds over other platforms?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Can I become a Vault customer?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Is Vault a real credit card?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.

Vault Corporate Card Programme

How does Vault handle my data?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Is Funds safe to use?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Why choose Funds over other platforms?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Do I need to open a bank account to use Vault?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Is Vault a real credit card?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.

Vault Security & Credit Card Limit

How does Vault protect against fraud?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
What are the advantages of virtual credit cards?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Why choose Funds over other platforms?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Can I become a Vault customer?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Is Vault a real credit card?
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.
Molestie at id integer venenatis, fermentum luctus. Ullamcorper vitae, ac morbi augue laoreet aenean sit faucibus scelerisque. Interdum risus sagittis faucibus ligula pharetra. Faucibus sed consectetur mattis nunc, feugiat.