เปิดตัว Closed Beta สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้รับ activation code

   +66 66 110 1109   support@1109x.com

Homeการลิสต์เหรียญ

การลิสต์เหรียญ

พันธกิจของเราคือการแปลงข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายทางธุรกรรมไม่ว่าจะเป็น เงิน ทรัพย์สิน และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วโลก เราออกแบบโครงสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
พันธกิจของเราคือการแปลงข้อมูลต่างๆให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อที่จะพัฒนาเครือข่ายทางธุรกรรมไม่ว่าจะเป็น เงิน ทรัพย์สิน และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้คนทั่วโลก เราออกแบบโครงสร้างมาตรฐานในการวิเคราะห์และคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ก่อนได้รับคัดเลือกเป็นสินทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย บริษัทจะดำเนินการประเมิน และพิจารณาคุณสมบัติของ แต่ละ สินทรัพย์ดิจิทัล เป็น 4 หลักเกณฑ์ คือ

 1. หลักเกณฑ์ด้านการตลาด
 2. หลักเกณฑ์ด้านเทคนิค
 3. หลักเกณฑ์ด้านกฎหมาย
 4. หลักเกณฑ์ด้านการเงิน

ขอบเขตการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัลของ 1109x ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด ยิ่งไปกว่านั้น ขอบเขตการดำเนินงานนี้ ไม่ใช่หรือไม่ควรนับเป็นกฏหมายหรือคำแนะนำทางการเงิน เจตนาของขอบเขตการดำเนินงานนี้ คือการให้ข้อมูลทั่วไป ขอบเขตการดำเนินงานนี้มีความหมายตามที่กล่าว โดยไม่จำเป็นต้องมี การรับประกัน หรือ เอกสารประกอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ ทางอ้อม หรือ กฏหมายใดๆ 1109x ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขอบเขตการดำเนินงาน เมื่อเห็นสมควร

หากคุณมีความประสงค์ที่จะนำเหรียญเข้าแพลทฟอร์มของเรา กรุณาติดต่อที่ listing@1109x.net

ขอบเขตการดำเนินงานสินทรัพย์ดิจิทัลของ 1109x

 1. พันธกิจและคุณค่า

  สินทรัพย์ดิจิทัลรับรองระบบการเงินแบบเปิดได้หรือไม่?

  – พันธกิจของ 1109x ไม่เพียงต้องการที่จะขยายการบริการทางการเงินไปสู่ผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร แต่ต้องการจะขยายการบริการนี้ไปยังผู้ที่มีบัญชีธนาคารอยู่แล้วอีกด้วย โดยการทำให้ เงิน หรือทรัพย์สิน อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อที่จะพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้น

 2. ทีม
  – ผู้ก่อตั้งมีความสามารถที่ปฏิบัติตาม พันธกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ ให้สำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาโปรดักส์ให้สามารถใช้งานได้จริง โดยมีประสบการณ์หรือประสบความสำเร็จมาก่อน
  – ที่ปรึกษาถ้าเคยทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือรับผิดชอบโปรเจคที่โดดเด่นจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – ทีมพัฒนามีประสบการณ์หรือเคยทำงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีความสามารถที่จะทำงานให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 3. เทคโนโลยี
  – โปรดักส์จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโปรดักส์ที่สามารถใช้งานได้จริง
  – รหัสต้นทาง (Source Code) ถ้ามี Source Code แบบเปิดและรายงานการตรวจสอบใน Github จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ไวท์เปปเปอร์
  – จำเป็นที่ต้องมีเอกสารที่อธิบายอย่างสั้นๆเกี่ยวประโยชน์และเป้าหมายของโปรเจค
 5. กฏหมาย
  – Know Your Customer (KYC) มีการตรวจสอบ KYC ในขั้นตอนการออก Initial Coin Offering อย่างเหมาะสม
  – การปฏิบัติตามนโยบายและกฏหมาย ทรัพย์สินดิจิทัลต้องไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัท 1109 พรอส์เปอร์ จำกัด ในเรื่องของการต่อต้านการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) 
 6. โรดแมป
  – มีการวางแผนระยะเวลาและขั้นตอนของแต่ละโปรเจคที่สมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ
 7. จำนวน โทเคน ในตลาด
  – ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขและจำนวนของทรัพย์สินดิจิทัลที่ปล่อยขายออกมา
 8. อุปสงค์
  – การลงทุน ทรัพย์สินหรือโปรเจคเคยได้รับเงินทุนจากกองทุนที่มีชื่อเสียงหรือมีประสบการณ์ด้านการลงทุนหรือการทำงานร่วมกับโปรเจคที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน
  – อุปสงค์ของลูกค้า พิจารณาจากความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียดถี่ถ่วน
  – กิจกรรมของชุมชน ถ้ามีสถานที่หรือแหล่งชุนชนที่มั่นคงและสามารถตรวจสอบได้และยังเป็นแหล่งที่ นักพัฒนาระบบ ผู้ใช้งาน และ ผู้ก่อตั้ง สามารถประสานงานหรือติดต่อกันได้ 
 9. แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์
  – การใช้งาน โทเคน ทีมงานควรที่จะอธิบายการทำงานหรือการใช้งานของ โทเคน ในแต่ละเฟสได้อย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น การได้มา, ถือ, เข้าร่วม รวมถึงการใช้จ่ายต่างๆ
 10. โครงสร้างของโทเคน และการขาย
  – การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม มีการได้โทเคนมาอย่างเท่าเทียม เช่น มีการกำหนดปริมาณสูงสุดที่สามารถซื้อได้ต่อหนึ่งผู้ใช้งาน
  – ความปลอดภัย มีโปรโตคอลความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเพื่อที่จะจำกัดความเสี่ยงต่อการโดนแฮ็ค การโจรกรรมทางการเงิน และการกระทำที่ผิดกฏหมายต่างๆ
  – ความโปร่งใส มีทีมงานที่รับผิดชอบต่อการตอบคำถาม หรือการรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับ การระดมทุน และการประยุกต์ใช้ในกระทู้ต่างๆ
  – อุปทาน มีการกำหนดอัตราส่วนที่ชัดเจนในการเสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไปเทียบกับจำนวนเสนอขายทั้งหมด และจำนวนที่กำหนดไว้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องควรที่จะตรวจสอบได้รวม หรือ แสดงถึงอัตราเงินเฟ้อที่ชัดเจน
  – การจำกัดระยะเวลาถือเหรียญของทีมงาน ถ้ามีการระบุระยะเวลาขั้นต่ำที่ทีมงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถขาย โทเคน ออกมาได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนว่าทีมงานนั้นพัฒนาโปรดักส์อย่างจริงจัง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และ การแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออก

ภายหลังจากที่คณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล มีคำสั่งอันเป็นที่สุดที่จะเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัลนอกเหนือจากการแจ้งระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะถูกเพิกถอน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะส่งอีเมล และแจ้ง ให้ลูกค้าที่ถือสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะถูกเพิกถอนให้ดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ลูกค้าแต่ละท่านถืออยู่ในระบบของบริษัท ออกทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนดตามการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์

ทั้งนี้ ในการดำเนินการถอนทางลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการทำคำสั่งถอน ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบบนเว็บไซต์ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรวจสอบสถานะของสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าแต่ละราย ตลอด เวลาว่า มีการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกอย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ลูกค้าดำเนินการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวออกจากระบบแล้ว ไม่ว่าลูกค้าจะถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของตนออกจาก ระบบจนครบถ้วนแล้วหรือไม่ก็ตาม ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการปิดระบบการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล ที่จะถูกเพิกถอนดังกล่าวออกจากระบบ ในทันที แต่ทางบริษัทจะถือสินทรัพย์ดิจิทัล ดังกล่าวไว้แทน และ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดเก็บค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลแทนลูกค้า

กรณีหากลูกค้าที่ยังไม่ดำเนินการถอนต้องการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกปิดระบบการถอนแล้วลูกค้าจะสามารถ ดำเนินการดังกล่าวได้ โดยดำเนินการติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์